Codziennik

35 ROCZNICA STANU WOJENNEGO

„Wyrwano nam serce, lecz nie oddamy duszy”